Log ind

Du skal angive en System bruger
Du skal angive en adgangskode
Ugyldigt bruger id eller adgangskode

Her kan du få adgang til at:

  • Se leveringer
  • Bestille linned, forbrugsvarer og medarbejdertøj
  • Styre medarbejderbeholdninger
  • Foretage medarbejderoprettelser og -ændringer
  • Se faktura
Shape Shape Shape Shape arrow_icon_thick arrow_icon_thick arrow_icon_thick arrow_icon_thick calendar_icon check icon 8E79B0C2-0404-4EB4-B615-E23EEF1397A6 close Imported Layers 189FB5BD-FB51-4BE1-8348-E569F5D23566 Shape Slice 1 Slice 1 E89E7061-9806-4AED-A129-76925543D364 Slice 1 7EE0D7D2-0441-4448-8353-61E81BF1308D C2BB906E-FEB2-4EA2-BBB7-69BC409887B9 4453D2F4-9B1C-475A-A0FD-A6CDB1DFE2AD add_new_department_icon E641FE8D-12EF-4D85-89EA-B08A008033A3 EF71E414-C832-4E7F-B06F-0C21A40BA83D Group 2 64F84951-215F-4E89-9C01-D481BE6B45FF Slice 1 Slice 1 CB8C0EA2-1559-4F1C-9BFD-107B9E60413C C1470E1A-64F5-4E08-A3D3-10E191E461EF Slice 1 Search Page 1 Slice 1 6E001D5C-787B-41BF-B8EE-3044823A2EDD 191F435D-2469-47D7-AD10-F15490D0312C 82A8C633-2877-4829-8311-8210D29AEAA1 picture-icon